bg
Seen so far: 261

Нямате диагностика, статистика и основания

By: The Seeker
02.08.2022

МЗ и РЗИ нямат диагностика. Това означава, че нямат потвърдена диагноза.Без диагноза те нямат статистика. Но те правят стъкмистика.Без статистически основания те нямат медицинско право да предлагат каквито и да е мерки. Но те ги налагат въпреки това.Без специален закон, приет от Парламента те не могат да обявяват "извънредно епидемиологично положение". Но те го правят със заповеди, наредби и разпореждания БЕЗ законово основание.Тоест, произвеждат беззаконие и престъпен произвол - злоупотреба със служебно положение от длъжностни лица.Те не се интересуват нито от диагностиката, нито от здравето ни! Те се интересуват от усвояване на бюджети, и заместват липсата на медицински, статистически и законови основания с административен произвол и силови ведомства, които да глобяват и наказват за неизпълнението на незаконните им наредби.Правят го по външни "препоръки", които са длъжни да изпълняват, въпреки тяхната противозаконност!